Billetnet
Retningslinjer for brug

Vær venligst opmærksom på følgende: Ved at bruge eller besøge Billetnet.dk accepterer du samtidig Billetnet A/S' retningslinjer for brug. Billetnet forbeholder sig ret til at ændre disse retningslinjer. Hvis retningslinjerne ikke respekteres, kan Billetnet A/S vælge at ekskludere dig fra www.Billetnet.dk og/eller anmelde misbruget.

Begrænset brug
Når du besøger eller bruger Billetnet.dk indvilliger du samtidig i, at dette kun er til eget brug. Uden særlig tilladelse fra Billetnet A/S har du ikke ret til at distribuere, ændre, publicere eller bruge hele eller dele af den information indeholdt på Billetnet.dk. Det er heller ikke tilladt at publicere links til Billetnet.dk uden særlig tilladelse.

Billetnet A/S, vore arrangører og partnere har alene retten til indholdet på Billetnet.dk.

Adgang til vores hjemmeside og forstyrrelse af dets funktioner
Brug af redskaber til at overvåge eller forstyrre hjemmesiden er forbudt. Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, publicere eller anvende hele eller dele af informationen på Billetnet.dk uden særlig tilladelse.

Du indvilliger i, at Billetnet A/S kan ekskludere dig fra sin hjemmesiden uden forudgående varsel, hvis du misbruger eller på anden vis på bryder vore retningslinjer for brug. Ved evt. misbrug anmelder Billetnet A/S forholdet til politiet og vil om nødvendigt tage retslige skridt for at få kompensation for eventuelt økonomisk tab og/eller skade.

Chat
Chatten er, som udgangspunkt, åben
på hverdage mellem 10.00 og 16.00.
Chatten kan være lukket under større
salg og i andre meget travle perioder.